EI F1235/65 Nautilus

€5.25

4½ x 4½ cm

Please take a look at EI Plate 65